Inégalités de genre, croissance et lutte contre la pauvreté au Mali

Analyste au développement, l´équipe Mali / Burkina Faso

Publikationsdatum:
2010-07-02
Språk:
Franska
Författarna:
Yves Bourdet , Assa Gakou Doumbia , Inga Persson
Beskrivning:
Ojämlikhet mellan könen är ett stort hinder för Malis ekonomiska utveckling. Dessa skillnader är uppenbara vad gäller tillgången till utbildning, arbetsfördelning, inkomstfördelning och förmögenhet, tillgång till mark, politisk representation, osv. Det senaste decenniets ansträngningar för att förbättra kvinnors ställning i samhället har endast haft begränsad effekt på jämställdhet, vilket märks på det fortsatt låga rankingen av Mali i internationella jämförelser. Syftet med denna rapport är genderperspektivet i arbetsfördelningen och fördelning av resurser och möjligheter för Mali. Det är också att utvärdera effekterna av ojämlikhet mellan könen med avseende på ekonomisk tillväxt.

PDF image