2010:16 Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

Publication
Author:
Tasneem Mowjee, Hannah Sweeney
Series:
Serier – UTV Working PaperDescription:
Case Study Report Kenya / Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Kenya och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategi och programmering. pages:54