2010:14 Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

Publication
Author:
Tasneem Mowjee, Hannah Sweeney
Series:
Serier – UTV Working PaperDescription:
Case Study Report Somalia / Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Somalia och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategin och programmering.pages:48