Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Synthesis 2002-2009

2012-05-11

Publication
Author:
Derek Poate Charlotte Vaillant
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2012:1 / I denna rapport presenteras resultat, slutsatser, lärdomar och rekommendationer för en gemensam extern antikorruptionsutvärdering. Utvärderingen gjordes på uppdrag av sex myndigheter: Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), den danska Danish International Development Assistance (Danida), den svenska myndigheten för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV), det svenska internationella utvecklingssamarbetet (Sida), the UK Department for International Development (DFID) och den norska byrån för utvecklingssamarbete (Norad). Arbetet sköttes av Norad.pages:148