Evaluation of the Exchange and Technical Assistance between the Swedish Police and the National Police in Nicaragua

2012-05-16

Publication
Author:
Viola Boelscher, team coordinator. Clotilde Gouley, evaluator. Annina Mattsson, project manager
Description:
Summary of the Proactive Community Policing Model / Den nicaraguanska polisen är känd för sin professionalism och organisationsnivå och åtnjuter respekt och förtroende bland befolkningen. Modellen för deras polisarbete, Proaktiv närpolisverksamheten Model (PCP), kännetecknas av ett förebyggande, proaktivt och gemenskap synsätt. Sveriges och Nicaraguas nationella polis har samarbetat för att stärka och förbättra den nicaraguanska polisens modell genom att integrera den i regionen som ett framgångsrikt exempel på den allmänna säkerheten samt en strävan efter effektivitet när det gäller att bekämpa otrygghet. Det finns många värdefulla lärdomar att dra av PCP-modellen och de erfarenheterna utbyts mellan Sverige och Nicaragua pages:24