Internationella utbildningsprogram (ITP)

Publikationsdatum:
2011-11-16
Språk:
Svenska
Beskrivning:
De internationella utbildningsprogrammen (ITP) är Sidas huvudsakliga metod för kapacitetsutveckling. Målet är att enskilda individer som representerar organisationer i våra samarbetsländer ska erhålla god kompetens och hög kapacitet för att driva förändringsprocesser för mer effektiv fattigdomsminskning. Utbildningsprogrammen speglar svenska biståndspolitiska mål och svenska komparativa fördelar. Genom ITP ges ett långsiktigt stöd i utvecklingssamarbetet som komplement till Sveriges övriga utvecklingssamarbete och förutsättningar skapas för nätverk och partnerskap.

PDF image