Mid-term Review of the Bio-fuel project support to the Ministry of Energy and minerals, Tanzania - Final Report

Publikationsdatum:
2012-02-01
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:18
Språk:
Engelska
Författarna:
Klas Markensten , Bernard Mouk
Beskrivning:
Detta är en halvtidsöversyn av ett biobränslepolitiskt projekt i Tanzania, finansierat av Sverige och Norge. Projektet började som ett svar på tillströmningen av många utländska investerare till Tanzania från 2004 och framåt. Oljepriserna i världen var höga och Tanzania har både mark-och vattenresurser. Tanzania har inte lagar och riktlinjer befästa och flera investeringar har lett till "beslagtagande av mark" och avverkning utan att de faktiska biobränsleinvesteringarna har inträffat. Projektet syftar till att införa en politik och lagar för att vägleda framtida storskaliga investeringar. Studien rapporterar att projektet har givit rimliga resultat trots stora förseningar.

PDF image