Jämställdhet inom det territoriella Östersjösamarbetet

En studie av projekt inom EU:s Interregprogram för Östersjön, Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Publikationsdatum:
2012-04-30
Språk:
Svenska

PDF image