Sudan - Södra Sudan bygger sin framtid

Publikationsdatum:
2012-05-07
Språk:
Svenska
Typ:
Faktablad
Beskrivning:
Sverige har i fem års tid gett ett omfattande bistånd till Sudans hårt drabbade befolkning. Miljoner internflyktingar, inte minst i Darfur, får ett stort humanitärt stöd. I södra Sudan, där relativ fred råder, arbetar Sverige idag med att stödja en fredlig utveckling och framväxten av en fungerande demokratisk stat. Kvinnors lika rättigheter och möjligheter är prioriterade.

PDF image

Nedladdning:
1021,14 KB