Zimbabwe - Förhoppningar om en ny tid

Publikationsdatum:
2012-05-07
Språk:
Svenska
Typ:
Faktablad
Beskrivning:
Det ekonomiska och politiska vanstyret i Zimbabwe och brotten mot de mänskliga rättigheterna har drabbat befolkningen hårt. Sverige har de senaste tio åren inte slussat något bistånd genom regeringen. Idag har en demokratisk återuppbyggnad inletts, som Sverige stödjer. Under de svåra åren har det humanitära stödet ökat och stödet till befolkningen genom enskilda organisationer varit viktigt. Flera program riktas särskilt in på att nå utsatta barn.

PDF image