Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Vietnam Country Report

Publikationsdatum:
2012-05-11
Serie:
Joint Evaluation
Serienummer:
2012:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Derek Poate , Edmund Attridge , Tim McGrath , Dang Ngoc Dung , Nguyen Thi Minh Hai
Beskrivning:
Denna utvärdering handlar om stöd till antikorruptionsrelaterade program under perioden 2002-10 av den asiatiska Developm ENT Bank (ADB), Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Det framställts på basis av dokumentation, översyn, intervjuer med intressenter på givarnas högkvarter och i Ha Noi och vid ett fältbesök i Quang Tri-provinsen. Besöket i Vietnam ägde rum från 14 januari - 3 februari 2010.

PDF image