Sudan Södra Sudan bygger sin framtid

Publikationsdatum:
2012-05-16
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Sverige ger ett omfattande bistånd till Sudans hårt drabbade befolkning. Miljoner internflyktingar, inte minst i Darfur, får ett stort humanitärt stöd. I södra Sudan, där relativ fred råder, arbetar Sverige idag med att stödja en fredlig utveckling och framväxten av en fungerande demokratisk stat. Kvinnors lika rättigheter och möjligheter är prioriterade.

PDF image