Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

2012-08-07

Publication
Author:
Mark McGillivray, David Carpenter, Stewart Norup
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Sida Evaluation 2012:2 / Denna rapport utvärderar Sveriges bidrag till utveckling och minskning av fattigdomen i Vietnam från det att utvecklingssamarbetet startade 1958 och fram till 2011. Utvärderingen drar fem viktiga slutsatser: (i) Det svenska utvecklingssamarbetet svarade med att pressa flerdimensionella utvecklingsbehov i Vietnam. (ii) Det finns många bevis på effektivt mottagande av svenskt utvecklingssamarbete i Vietnam. (iii) Det svenska utvecklingssamarbetet har ökat förutsättningarna för att minska fattigdomen i Vietnam. (iv) Utvärderingen identifierar tre viktiga faktorer för framtida utvecklingssamarbete. (v) I utvärderingen dras slutsatsen att det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam starkt har bidragit till att minska fattigdomen. Denna rapport är en av tre rapporter som beställts av Sida för att utvärdera länder i Asien (även Laos och Sri Lanka) där det svenska utvecklingssamarbetet håller på att, eller har, fasats ut. Den kompletteras av en sammanfattande rapport. pages:163