Innovations Against Poverty - Business för Development

2012-11-22

Publication
Author:
Sida
Description:
Innovationer mot fattigdom utmanar den privata sektorn att utveckla produkter, tjänster och affärsmodeller som kan bidra till fattigdom reduktion och kampen mot klimatförändringarna.pages:2