Utfasningsutvärdering: Utvärdering av det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Honduras och Sverige 2001-2010

Sida Review 2010:24

Publikationsdatum:
2012-07-12
Språk:
Svenska
Författarna:
Anders Rudqvist , Karin Billing , Soraya Long , Rodrigo Jimenez , Jenny Suazo
Beskrivning:
Utvärdering av det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Honduras och Sverige.

PDF image