Evaluation of the Project

Publikationsdatum:
2012-07-31
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:23
Språk:
Engelska
Författarna:
Vera Devine , Selma Osmanagić-Agović
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av en extern utvärdering som genomfördes i juli 2012 av den svenska internationellt utvecklingssamarbete (Sida) / det schweiziska byrån för utvecklingssamarbete (SDC), samfinansierade, UNICEF-genomfört projekt för "Skydd av barn i riskzonen och barn kommer i kontakt med rättsväsendet i Bosnien och Hercegovina (BiH)". Målet utvärderingen var att bedöma uppnåendet av projektets resultat och utfärda framåtblickande råd för en fortsättning av åtgärder efter mitten av 2013, då det nuvarande projektet förväntas ta slut. Utvärderingen finner projektet att vara relevanta för det gäller Bosnien och Hercegovina. Det viktigaste resultatet av projektet är bidraget till närmar ungdomsbrottslighet i en integrerad, sektorsövergripande strategi, som arbetar med tull-bärare och rättighetsinnehavare på central och lokal nivå, och involvera alla institutioner som arbetar med ungdomsbrottslighet frågor. När det gäller effekter och hållbarhet, ett Bedömningen är svårare att göra eftersom projektet fortfarande pågår. Framtida insatser skulle behöva arbeta med att utveckla meningsfulla indikatorer för utgångsläget för att mäta framsteg.

PDF image

Nedladdning:
1,11 MB