Evaluation of Sida's Support to Innovation Systems and Clusters, a Research Cooperation Initiative - Main report

Publikationsdatum:
2012-10-01
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2012:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Amitav Rath , Bitrina Daniel Diyamett , Mario Francisco Bazán Borja , Fernando Prada Mendoza , Francisco Sagasti , Andrew Barnett , Jacques Gaillard
Beskrivning:
Denna utvärderingsrapport ger en översikt över tio program inom innovation System och klusterinitiativ som stöds av Sidas enhet för forskningssamarbete. Utvärderingen beställdes med målet att dra strategisk kunskap från innovation som stöds av Sida. Utvärderingen bedömer portfölj som en samling av "arbetssätt" inom vetenskaplig forskning samarbets program. I rapporten framhålls att stöd och investeringar i innovationssystem kan utmärkt sätt för att uppmuntra användningen av forskningen som ett verktyg för utveckling. Rapporten utfördes av en oberoende utvärderingsgrupp, och den presenteras i två volymer, en huvudrapport, som fokuserar på portföljen i allmänhet och en samling av Enskilda fall, som innehåller mer detaljerad information.

PDF image