Sveriges utvecklingssamarbete i siffror.

Publikationsdatum:
2012-10-17
Språk:
Svenska
Typ:
Fickfolder - Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete.
Beskrivning:
Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU mm.

PDF image