External Review of Core Support under Joint Financial Agreement to Zambia National Farmers Union - Final Report

Publikationsdatum:
2012-10-19
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:7
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sidas samarbete med den privata sektorn uppmuntrar företagens bidrag till global fattigdomsbekämpning. Målet är att maximera bidraget av privata sektorn till global utveckling och att främja inkluderande och hållbara affärsmodeller som gör att människor som lever i fattigdom till att förbättra kvaliteten på deras liv. Samarbetet mellan Sida och den privata sektorn bygger på risk-och kostnadsfördelning, och på den privata sektorn är den drivande kraften i partnerskapen. Denna form av samarbete är öppet för privata aktörer från hela världen, förutsatt att det innebär klara fördelar för människor som lever i fattigdom. Partnerskap kan vara effektiva i olika områden, såsom hälsa, utbildning, jord-och skogsbruk, klimat, energi, sysselsättning och infrastruktur. Huvudfokus för Sida är alltid de utvecklingsresultat som uppnåtts genom partnerskapen

PDF image