Innovations Against Poverty - Collaboration with the private sector

Publikationsdatum:
2013-05-23
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Innovationer mot fattigdom utmanar den privata sektorn att utveckla produkter, tjänster och affärsmodeller som kan bidra till fattigdom reduktion och kampen mot klimatförändringarna.

PDF image