Start-ups, Innovation and Base of the Pyramid - Innovations Against Poverty 2012 Knowledge Exchange report

Sida's collaboration with the private sector

Publikationsdatum:
2012-11-22
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Sida arbetar efter direktiv från den svenska riksdagen och regeringen för att minska fattigdomen i världen, en uppgift som kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet, Sverige bistår länder i Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Latinamerika. Varje län ansvarar för sin egen utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Detta ökar världens välstånd.

PDF image