Sida's Portfolio within Urban Development 2011

Publikationsdatum:
2012-12-12
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Stadsbefolkningen i världen väntas öka med en miljard fram till 2025. Detta motsvarar 1000 nya miljoner människor städer i 14 år. Den största ökningen väntas i de minst utvecklade länderna och faktiskt förväntas ske i små städer som kommer att utvecklas till stora städer. Detta innebär en enorm utmaning för städerna, kräver högpresterande förvaltningar och tekniska färdigheter. med hållbar stadsutveckling, kan den potentiella ekonomiska tillväxten fångas, levnadsförhållandena förbättras och negativa miljöpåverkan minskas.

PDF image