Sida's Portfolio within Education 2011

Publikationsdatum:
2012-12-18
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Främja rätten till kvalitativ utbildning för alla är det primära målet, i linje med internationell utbildning för Alla och millenniemålen (MDG). Jämställdhet är en integrerad prioritering för Sida i sektorn. Kunskap och lärande ses som grunden för utveckling. Sida bidrog med 1 004 MSEK till utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn under 2011.

PDF image