Evaluation of the BetterAid and Open Forum Programmes

Publikationsdatum:
2012-12-20
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:24
Språk:
Engelska
Författarna:
Angela Christie , Jean-Michel Rousseau , Jonas Norén , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
Denna utvärderingsrapport granskas två kompletterande program som genomförs mellan 2009 och 2011 med två globala koalitioner av Civila samhällets organisationer - civila samhället Röster för BetterAid och Öppet Forum för CSO Development Effectiveness. Utvärderingen konstaterar att: koalitioner förbättrar legitimitet CSO som utvecklingsaktörer men balans behövs mellan representation och prioritering, nationella och globala koalitioner är viktiga kontaktpunkter för stöd och utveckling effektivitet men mer ingångar för flera intressenter behövs på nationell nivå, nätverk av civilsamhällesorganisationer behöver finansiering arrangemang som inte äventyrar oberoendet. I utvärderingen fynd tyder på att givarna kommer att behöva identifiera nya stöd villkor att balansera ansvar självständigt och bör ompröva den traditionella bilaterala dynamik mellan givare och regeringar, som erkänner inklusivitet som ett huvudkrav för utveckling effektivitet.

PDF image