Evaluation of Save the Children Sweden's Support to Partner Organisations

Publikationsdatum:
2012-12-20
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:29
Språk:
Engelska
Författarna:
Annica Holmberg , Cecilia M. Ljungman , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
Denna resultatinriktad utvärdering bedömer i vilken utsträckning Rädda Barnen Sverige (SCS) har uppnått de mål som i sin Internationella programkontoret. Två särskilda program om skydd av barn och barns rättigheter Governance är i fokus. båda dessa program får medel från svenska Sida Civil Society anslag och genomförs i ett stort antal länder. Utvärderingen har analyserat de programspecifika resultat för perioden 2009-2011 genom två fältstudier i Libanon och Filippinerna, och en meta-studie av tidigare utvärderingar från samma period. Processerna bakom resultaten har i relation till rightsbased metoder, stöd till kapacitetsutveckling, påverkansarbete och goda partnerskap. Utvärderarna fann att Rädda Barnen Sverige, genom deras samarbete med det civila samhällets organisationer, i stor utsträckning bidra till en effektiv och hållbar barnets rättigheter främjande på olika politiska nivåer. Bevis hittades attityd och beteende förändringar bland Duty-bärare, det civila samhällets organisationer samt bland rättighetshavare, i fråga om barns deltagande och positiv disciplin. I utvärderingen dras slutsatsen att SCS bidrar till ett pluralistiskt civilt samhälle på nationell och regional nivå som omfattar aktivt och meningsfullt deltagande av barn. Partnerskapen kan dock stärkas ytterligare genom längre samarbetsavtal och ett starkare engagemang för principerna om ömsesidigt ansvar och öppenhet på uppdrag av Spara Barnen.

PDF image