Evaluation of the International Foundation for Science - Final Report

Publikationsdatum:
2012-12-27
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:32
Språk:
Engelska
Författarna:
Ian Christoplos , Johanna Bergman Lodin
Beskrivning:
Denna utvärdering bedömer processen enligt International Foundation of Science (IFS) för att utveckla en ny strategi och analyserar resultat som uppnåtts mot bakgrund av den förändrade sammanhang kapacitetsutveckling för forskning i utvecklingsländer. resultaten indikerar att IFS har en unik nisch och ger imponerande stöd till yngre forskare. Dess prestationer är inte bara relaterade till finansiera forskning, men också kapacitetsutveckling bland unga forskare som annars faller mellan doktorander stöd och former riktade mot mer seniora forskare. Nya planer för att bredda arbetet i forskningssamarbete och engagemang i innovationssystem är lämpliga i princip, men har ännu inte uppnått starkt ägarskap hos IFS intressenter. Det kommer att vara viktigt att ambitionsnivån avspeglar både utvecklingsbehov och ekonomiska utmaningar. IFS framgångsrik meritlista tyder på att det finns potential att locka bredare stöd om den nya strategin kan användas för att presentera ett tydligt budskap om vad IFS har uppnått och vart den avser att gå i framtiden.

PDF image