Review of the Sida-funded Project "Advisory Support to the Ministry of Finance of Ukraine" - Final Report

Publikationsdatum:
2012-12-27
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:34
Språk:
Engelska
Författarna:
Vera Devine , Ann Bartholomew , Yuriy Dzhygyr
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av en oberoende granskning som bedömer resultaten av Sida-finansierade projektet "rådgivande Stöd till finansministeriet i Ukraina ", och som diskuterar eventuella framtida stöd av Sverige när det gäller offentliga ekonomisk förvaltning i Ukraina. Trots arbetar i en utmanande miljö kan projektet redovisa resultaten i både projektkomponenter: Budget Component har gjort framsteg i utvecklingen av en integrerad strategisk och operativ planering modell, kopplat till medellång sikt budgetram. Stödet förvaltning komponent levererade ett integrerat verktyg, inklusive IT-stöd, vilket kan underlätta Finansdepartementets uppdrag att samordna och hantera tekniskt stöd. Översynen rekommenderar en förlängning med ett år i budgeten delen av projektet, vilket bör ge en möjlighet för genomförande av föreslagna reformer för att inträffa, för biståndsförvaltningen komponenten finner översyn att verktygen produceras genom projektet kan tas fram av finansministeriet utan ytterligare givarstöd.

PDF image