Mid-Term Review of the AGIR Programme

2013-03-07

Publication
Author:
Kevin Kelpin, Vibe Johnsen and José Jaime Macuane With Ian Christoplos and Jessica Rothman
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:3 Sida Decentralised Evaluation / Sveriges ambassad inledde "handlingsprogram för allomfattande och ansvarsfull förvaltning" (AGIR) i Moçambique under 2010 i arbetet med att stärka det civila samhällets organisationer. Den halvtidsöversyn team fann att AGIR programmet fortskrider väl för att stärka det civila samhällets organisationer med vilka den samarbetar. Dess tillämpning av "god givarskap" principer är väl emot och har ett mervärde till programmets strategi. Även om det finns viss kapacitet utbildning utmaningar och en kamp att hitta en effektiv M & E-system har AGIR goda förutsättningar att lyckas uppnå målet att stärka den interna kapaciteten och skapa förutsättningar för självfinansiering bland det civila samhällets organisationer med vilka den samarbetar. Med hjälp av sin erfarenheter med AGIR programmet som ett kriterium för pågående diskussioner bör den svenska ambassaden spelar också en mer synlig roll i givarsamfundet om fördelarna med en "bra givarskap" strategi för det civila samhället stärkas.pages:0