Mid-term Review of the Institutional Strengthening Support to the Association of Local Authorities of Tanzania - ALAT

2013-03-07

Publication
Author:
Joakim Anger, Francis Kiwanga and Camelia Dewan With Ian Christoplos and Jessica Rothman
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:4 Sida Decentralised Evaluation / Den Kommunförbundet i Tanzania (ALAT) grundades 1984 i fastlandet Tanzania. Sveriges ambassad i Tanzania har som institutionell utveckling stöd till ALAT, uppdelat i två delar: 1) institutionellt stöd och 2) Stöd till gemenskapen förvaltning av naturresurser och främjande av bästa praxis. Projektet omfattar perioden 2010-2013 och den totala beräknade kostnaden för det svenska bidraget är 20 miljoner kronor. Denna halvtidsöversyn slutsatsen att ALAT kan spela en avgörande roll för att främja ansvarighet som en röst för de lokala myndigheterna. den Organisationen är strategiskt positionerat och kan, om den spelar sina kort rätt, vara en viktig aktör i Tanzanias kommuner reformprocess. Men många utmaningar återstår för organisationen, bland annat förbättra kommunikationen med sina medlemmar, klargöra roller och ansvar med regeringen och säkra långsiktig ekonomisk finansiering.pages:0