Review of Swedish Support to the World Customs Organization (WCO) Capacity Building, 2008-2012 - Final Report

2013-04-04

Publication
Author:
Andrea Spear, Pierre Fruhling and Sten Ström With Ian Christoplos and Jessica Rothman
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:10 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport utvärderas det svenska biståndet sedan 2008/10 till tre World (WCO) projekt i Afrika söder om Sahara Afrika och ett projekt att bekämpa handeln med utrotningshotade djur. De Sida-finansierade tull reformprojekt var bland WCO: s första stora kapacitetsuppbyggnad strävanden, och många lärdomar har har lärt sig. Översynen inkluderar att medan södra och östra Afrika projekten framskrider i rätt riktning, viktiga frågor som måste behandlas om de önskade resultaten skulle uppnås och upprätthållas. Rekommendationer för alla tre projekten fokuserar om behovet av omfattande analys och behovsbedömning, resultatorienterad strategiska planeringen och verksamhetsstyrning, effektivare projekt struktur, och kommunikation och intressenter relationer, inklusive givarsamordning.pages:0