The Africa Enterprise Challenge Fund

2013-04-30

Publication
Description:
Collaboration with the private sector / The Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) stöder lönsamma sätt att höja inkomsterna på landsbygden, genom utvecklingsmarknader för produkter och tjänster som möter behoven hos människor som bor på landsbygden i Sub- Sahara Africa. Sidas stöd till AECF riktar på jordbrukets livsmedelsindustri.pages:2