Guidelines - Challenge Funds

2013-04-30

Publication
Description:
A guide based on Sida's and other actors work using Challenge Funds in development assistance/as a method for development. / Syftet med denna note är att uppmuntra svenska ambassader och olika avdelningar inom Sida att förstå och överväga användningen av challenge funds (CF) som en metod för att uppnå utvecklingsresultat.pages:12