Public Private Development Partnerships - Collaboration with the private sector

2013-05-24

Publication
Description:
Public Private utvecklingspartnerskap (PPDP) är en viktig stödform för betong samarbete mellan Sida och privat aktörer inom sektorn. PPDPs uppmuntra privata sektorn att aktivt skapa affärsprojekt som också förbättrar förutsättningar för fattiga människor. Detta form av samarbete är särskilt lämplig för större företag.pages:2