Innovative Financing Collaboration with the private & public sector

2013-05-24

Publication
Description:
Innovativ finansiering syftar till att mobilisera privat kapital resurser, både marknadsmässig och filantropiska, för utveckling genom nya former av finansiella lösningar. finansieringslösningar kan innefatta användning av utvecklingslån och garantisystem.pages:2