Review of the Swedish Development Cooperation within the Breakaway Region of Abkhazia, Georgia, 2011-2013 - Final Report

2013-05-29

Publication
Author:
Vera Devine and Susanna Dellans, with Jessica Rothman and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:19 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten av en översyn av sex Svensk-finansierade projekt som genomförs 2010-2013, inom utbrytningen Abchazien, Georgien. Översynen beställdes av Sveriges ambassad i Georgien, och genomfördes under våren 2013. Det specifika sammanhang Abchaziens ring-staket projektens möjligheter till engagemang. Granskningen konstaterar att resultaten har uppnåts på de personer som omfattas av projekten, och att utsikterna för hållbarhet är bra för dessa projekt att underlätta den ekonomiska egenmakt. Det finns både ett behov och potential, stärka genusaspekter över hela portföljen av projekten. Beslut om riktningarna för framtida engagemang inom utbrytarregionen bör baseras på mer tydlighet de långsiktiga målen Sverige bedriver när det gäller Abchazien.pages:0