Tool: Integrating Women's Economic Empowerment into M4P Approaches

Women's Economic Empowerment Series

Publikationsdatum:
2013-02-18
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Att få marknaderna att fungera för de fattiga (M4P): är en ekonomisk utveckling strategi fokuserat på att göra marknadssystem arbeta mer effektivt, hållbart och fördelaktigt för de fattiga som ett sätt att minska fattigdom för ett stort antal kvinnor och män. Det är en flexibel ram som används för att hjälpa tänka igenom komplexa ekonomiska och sociala frågor och underlätta lokalt ägda lösningar där både den offentliga och privata sektorn spelar en viktig roll.

PDF image