Evaluation of the Barbro Johansson Model Girls' Secondary School in Tanzania - Final Report

Publikationsdatum:
2013-02-27
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:8
Språk:
Engelska
Författarna:
Ali Dastgeer , Suleman Sumra , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
Sida har beställt denna utvärdering i slutet av sitt långsiktiga stöd som omfattar mer än 10 år, till Barbro Johansson Skolan i Tanzania. Sida har varit den största givaren av skolan, ger stöd till driftskostnader, byggandet av den byggnader och genomförandet av sin infrastruktur masterplan. Skolan har nått stora framsteg mot sina ursprungliga mål att tillhandahålla högkvalitativ utbildning för flickor. Det rankas högt i nationella undersökningar och ger en attraktiv fysisk miljö. Skolan har visat att (a) flickor kan fungera som och akademiskt som pojkar och (b) få rätt miljö kan flickor från underprivilegierade miljöer gör liksom flickor kom från rikare bakgrund. Skolans modell funktioner inkluderar dess aktiva scouting av potentiella studenter från regionerna, efter att tillhandahållandet av ekonomiskt stöd till dem och sitt åtagande att stödja under-uppnå flickor att förbättra själva akademiskt. Sidas tillbakadragande av stöd har lett till mindre stipendier som erbjuds och takten i genomförandet av masterplan bromsas. Utvärderingen har föreslagit flera vägar att skolan kan utforska för att ersätta Sida stöd.

PDF image