Evaluation of the Institutional Cooperation Between Ministry of Lands, Kenya and Lantmäteriet, Sweden on the Project for Improving Land Administration in Kenya 2009-2012 (PILAK)

Publikationsdatum:
2013-03-07
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:1
Språk:
Engelska
Författarna:
Bernt H. Andersson , Tamara Hallaq , Sanne Chipeta , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
Detta är en end-of-projektutvärdering för utformningen och beslutet om en föreslagen andra fas av projektet för att förbättra Mark Administration i Kenya (PILAK). Två tredjedelar av de förväntade resultaten har varit helt eller delvis uppnåtts. Icke-resultat beror främst på att överambitiös utformningen av projektet och förseningar i projektets genomförande. Utvärderarna rekommenderar Sida att fortsätta att stödja en ny fas av PILAK projektet där övervakningen bör stärkas och frågor tvärsektoriella som fattigdom, jämställdhet och mänskliga rättigheter bör integreras bättre.

PDF image