Apoio à Participação da Sociedade Civil no Diálogo sobre Políticas - Relatório Nacional de Moçambique

Publikationsdatum:
2013-03-26
Serie:
Joint Evaluation
Serienummer:
2013:3
Språk:
Portugisiska
Beskrivning:
Denna nationella undersökning av det civila samhällets deltagande (SC) i den politiska dialogen i Moçambique har på uppdrag av tre internationella biståndsorgan (CAD / Österrike, Danida / Sida och Danmark / Sverige) på uppdrag av en större grupp Utveckling Partners (UP) bilateralt (CIDA / Kanada, Finland och ASDC / Schweiz), som stöder bedömningen deltar en referensgrupp. Utvärderingen undersöker effektiviteten hos det civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen i syfte att tillhandahålla information av PD om det bästa sättet att stödja det civila samhällets organisationer i många länder och ett brett utbud av branscher. Syftet med de två fallstudier som beskrivs i denna rapport är att ge en analys av hur det civila samhällets organisationer deltar i dialogen politik, som resultat erhålls och vilka faktorer bidrog till dem. Denna studie är en tre (de andra två täcker Bangladesh och Uganda). Fältarbetet genomfördes i två faser under perioden september till december 2011, efter en förberedande studie tidigare under året.

PDF image