Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Bangladesh Country Report

Publikationsdatum:
2013-03-26
Serie:
Joint Evaluation
Serienummer:
2013:4
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Den gemensamma utvärdering av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av sex internationella utvecklingen myndigheter (Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Sverige och Schweiz) för perioden maj 2011 till september 2012. den Utvärderingen fokuserar på effektiviteten i civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen och den roll som spelas av utveckling Partners (DP) för att stödja CSO att påverka politiska resultat. Det övergripande syftet är lärdomen lärande för DP i form om hur man bäst stödja CSO inom den politiska dialogen i framtiden. Syftet med fallstudierna är att ge fördjupade analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer har bidragit till dem. I denna rapport presenteras resultaten från Bangladesh land studien som genomfördes i två faser, september 2011 och Februari-mars 2012.

PDF image