Review of Swedish Support to the World Customs Organization (WCO) Capacity Building, 2008-2012 - Final Report

Publikationsdatum:
2013-04-04
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:10
Språk:
Engelska
Författarna:
Andrea Spear , Pierre Fruhling , Sten Ström , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
I denna rapport utvärderas det svenska biståndet sedan 2008/10 till tre World (WCO) projekt i Afrika söder om Sahara Afrika och ett projekt att bekämpa handeln med utrotningshotade djur. De Sida-finansierade tull reformprojekt var bland WCO: s första stora kapacitetsuppbyggnad strävanden, och många lärdomar har lärt sig. Översynen inkluderar att medan södra och östra Afrika projekten framskrider i rätt riktning, viktiga frågor som måste behandlas om de önskade resultaten skulle uppnås och upprätthållas. Rekommendationer för alla tre projekten fokuserar om behovet av omfattande analys och behovsbedömning, resultatorienterad strategiska planeringen och verksamhetsstyrning, effektivare projekt struktur, och kommunikation och intressenter relationer, inklusive givarsamordning.

PDF image