Review of Civil Society Support Modalities at Sida HQ and Swedish Embassies - Final report

Publikationsdatum:
2013-05-15
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:15
Språk:
Engelska
Författarna:
Annika Nilsson , Annica Holmberg , Pontus Modéer , Mari Brekke Mogen , Lan Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
De utvärderingsanalyser hur Sida-enheter och ambassader har stöttat eller engagerat det civila samhällets organisationer 2007-2012, av utvecklingen under denna period och lärdomar när det gäller de använda metoderna. Slutsatserna grundar sig på statistik från Sidas datasystem och intervjuer. Översynen konstaterar att den svenska CSO politiken ligger väl i linje med internationella normer för god praktik, men genomförandet släpar efter. Endast nio ambassader har hittills tagit en övergripande strategi för deras CSO stöd. CSO fortfarande ses främst som ett effektivt sätt snarare än viktiga aktörer i sin egen rätt som kan ge röst åt människor som lever i fattigdom och förtryck. Mest CSO stöd ges till och genom stora internationella eller Svenska organisationer med nätverk och kontor runt om i världen. Partnerland CSO fokuserar ofta på att leverera på givarens agenda.

PDF image