Outcome Assessment of Swedish Bilateral Cooperation in Bolivia 2009-2012

Publikationsdatum:
2013-05-21
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:13
Språk:
Engelska
Författarna:
Vegard Bye , Ricardo Calla , Ian Christoplos
Beskrivning:
Detta är en resultatbedömning av den svenska landstrategi för Bolivia 2009-2013, koncentrerar sig på tre områden samarbete. Den övergripande slutsatsen är övervägande positivt: Sverige och andra givare har kompletterar regeringen där sina mänskliga rättigheter och democracyapproach har svagheter, samma är fallet när det gäller att upprätthålla det imponerande resultatet uppnås av landet i den grundläggande utbildningen. Lika imponerande utbyggnad av vatten och sanitära system har i hög grad anstod från Svensk-stödda insatser, har samtidigt allmän vattenförvaltning också blivit bättre som en del av klimat- ändra fokuserat stöd för hållbart utnyttjande av vatten, skog och mark.

PDF image