Drivers of Change Collaboration with the private sector

Publikationsdatum:
2013-05-23
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Drivkrafterna för förändring har stor potential att påverka och förändra företag beteende att bli mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar, skapa möjligheter för människor som lever i fattigdom.

PDF image