Guidelines for Sustainability - How Sida promotes Corporate Social Responsibility (CSR)

Publikationsdatum:
2013-05-23
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sida arbetar med Corporate Social (CSR) för att främja, påverka och samarbeta med olika aktörer i goda styrelseformer och hållbar affärsmetoder. Sidas policydokument "Riktlinjer för Sidas arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) "förklarar hur Sida kan främja ansvarsfullt företagande genom samarbete med företag, myndigheter och civila samhällets organisationer (CSO) samt i sina interna processer. Denna uppsats är en Sammanfattning av dessa riktlinjer.

PDF image