Review of the Core Support for The Eurasia Partnership Foundation (EPF), 2008-2013 - Final Report

Publikationsdatum:
2013-06-13
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:20
Språk:
Engelska
Författarna:
Jim Newkirk , Medea Gugeshashvili , Levan Kobakhidze , Vera Devine , Jessica Rothman , Ian Christoplos
Beskrivning:
Utvärderingen bedömer kärnans stöd till Eurasia Partnership Foundation sedan 2008 av Sida. EPF: s stöd till det civila samhället, vilket inkluderar att bygga organisatorisk kapacitet och bidra till det civila samhällets inflytande på Georgiens framtida inriktning, är effektiv. Det civila samhället ökar sitt engagemang i samhällsfrågor, särskilt i medvetandehöjande arbete med medborgarna och med kommunala och statliga förvaltningar. EPF: s stöd till det civila samhället har ett fokus på att bygga koalitioner som spelar en avgörande roll i förändringsprocesser. Unga ledare är att ha fullmakt, och spelar en mer synlig roll i samhällsutvecklingen. EPF ger Sverige en effektiv mekanism för fördelning av stöd till det civila samhällets organisationer. vissa förbättringar är skyldiga att EPF: s strategi och dess teori om förändring för att bättre hjälpa EPF: s ledning i analysen av EPF: s arbete och resultat.

PDF image