Evaluation of Sida & NIR Core Support Programme (2009-2012)

Publikationsdatum:
2013-06-20
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:23
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Pontus Modeer , Nadia Masri-Pedersen , Peter Frøslev Christensen
Beskrivning:
Detta är en utvärdering av den centrala stödet från Sida till Internationella rådet för svenskt (NIR) för perioden 2019 - 2012. Det övergripande målet för programmet är att bidra till ekonomisk utveckling genom att främja fredsbyggande och förbättras främjar företagsmiljöer för den privata sektorn i komplexa marknader. I utvärderingen dras slutsatsen att den strategi som tillämpas av NIR är i hög grad relevant för sammanhanget. Men på grund av hög förvaltning kostnader och ofokuserad och långsam-paced genomförande huvuddelen av stödet fortfarande ineffektiv och med dålig effektivitet. Detta är delvis en följd av dålig strategisk inriktning från Sida samt organisationens egen förmåga att prestera. NIR är, i många sätt, en unik organisation i Sverige med ett starkt nätverk och erfarenhet från att arbeta med den privata sektorn globalt. Om Sida vill ha ett svenskt vinkel till den privata sektorns utveckling, då NIR fortfarande en relevant partner. Medel bör avsättas för att säkerställa anpassning till Sidas policies och Sida måste göra finansieringen beroende av högre effektivitet och verkningsgrad.

PDF image