Summary report of the public sector governance reform evaluation

Publikationsdatum:
2013-06-28
Serie:
Joint Evaluation
Serienummer:
2013:5
Språk:
Engelska
Författare:
Mark Turner
Beskrivning:
Reform av den offentliga sektorn är avgörande för att minska fattigdomen och uppnå utvecklingsmålen. Biståndsgivare inom detta område har därför varit stor. Reformera den offentliga sektorn har dock visat sig vara en utmanande uppgift. denna rapport sammanfattar resultaten av en utvärdering av den offentliga sektorn samhällsstyrningsreformer (PSGR), liksom givarstödet, utveckla och övergångsbestämmelser länder under de tio åren 2001-2010. Utvärderingen undersöker reformer på flera områden: att statens roll, ledningen i centrum av regeringen, ansvarsskyldighet och tillsyn, statsförvaltningen system och program som fokuserar på mänskliga rättigheter, lag och ordning och kön. För varje kategori av reformen, involverat utvärderingen en litteraturstudie och genomgång av ett urval av programmen i fem länder: Bosnien och Hercegovina, Kambodja, Indonesien, Moçambique och Uganda. Från detta, lektioner drogs och rekommendationer presenteras för regeringarna samt utvecklingspartners.

PDF image