Study: How to Define and Measure Value for Money in the Humanitarian Sector - Final Report

2013-10-23

Publication
Author:
Jock Baker, Ester Dross, Valsa Shah and Riccardo Polastro
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:29 Sida Decentralised Evaluation / Denna provningsjämförelse syftade till att stödja pågående bilaterala dialog genom att förbättra Sidas förståelse av hur ICRC bedömer kvalitet och kostnadseffektivitet i sin verksamhet samtidigt, på samma gång, att hjälpa till att avancera i Hjälpuppdrag resultat-baserade agenda. Sida såg också denna studie som en bra utgångspunkt för att förbättra deras förståelse av hur värdet för pengar (VFM) begrepp kan gälla andra humanitära partner. I studien föreslås en VFM definition och en modell för den humanitära sektorn, tillsammans med relevanta verktyg och vägledning, medan belyser viktiga potentiella risker så att dessa kan hanteras. Styrgruppen för studien prioriterat tre rekommendationer. en gemensamma rekommendation att använda verktyget föreslagna VFM för att underlätta en strategisk dialog och rekommendationer för internationella Rödakorskommittén om hur de kan tydligare kommunicera sina komparativa fördelar och även identifiera finansiella system till mer effektivt stöd resultat-baserade metoder samtidigt bidra till att förbättra förståelsen av VFM ICRCS verksamhet.pages:0