Översyn av förberedelseutbildning för Minor Field Studies Slutrapport

2013-11-11

Publication
Author:
Joakim Anger och Bertil Oskarsson
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:31 Sida Decentralised Evaluation / Översynen behandlar förberedelsekursen för Minor Field Studies (MFS) –stipendiater och svarar på frågan om hur innehållet och administrationen kan förbättras och utvecklas. Kursen genomförs av Sida Partnerhip Forum (SPF) i Härnösand. Översynen visar att förberedelsekursen överlag uppnår de mål som finns uppsatta men att SPF i högra grad bör koncentrera sig på att ge studenterna bättre kännedom och praktiska kunskaper inom tre områden; vilka typer av datainsamlingsmetoder som fungerar i olika kulturella kontexter, Sveriges biståndpolitiska värderingar inklusive MFS-stipendiatens roll för svensk resursbasutveckling samt personlig säkerhet- och hälsofrågor.pages:34